Arazi Ekipmanları

MARKA
Basınçlı Su Testi Deney Cihazı
Pressiyometre Deney Cihazı
Statik Plaka Yükleme Deney Cihazı
Dinamik Plaka Yükleme Cihazı (LWD)
Kazık Yükleme Deney Cihazı ve Aparatları
Kazık Bütünlük Test Ekipmanı
İnklinometre Deney Cihazı
Su Seviye Ölçüm Cihazı (Deepmeter)
Piezometre Ölçüm Seti
Sismik Kayıt Cihazı (24 Kanallı)
Yardımcı Ekipmanlar (Jeofon, Elektrot, Veri kabloları, Akü vb...)
Rezistivite Cihazı
Arazi CBR
JCB