Zemin ve Temel Mühendisliği

Zemin Araştırmaları
 • Jeoloji ve Mühendislik
 • Jeolojisi Haritaları
 • Deniz ve Kara Sondajları
 • Geoteknik Etütler
 • Jeofizik Etütler
 • Hidrojeolojik Etütler
Zemin İyileştirme
 • Jet-Grout
 • Fore Kazık ve Mini Kazık
 • Ankraj
 • Dinamik Kompaksiyon
Arazi Testleri
 • Standart Penetrasyon Testi (SPT)
 • Pressiyometre Deneyi
 • Plaka Yükleme Deneyi
 • Arazi Veyn Deneyi
 • Packer Testi
 • Kazık Süreklilik Testi
 • Kazık Yükleme Testi
 • Inklinometre Deneyi
 • Sıkışma Kontrolü
 • Arazi CBR Testi
Maden Mühendisliği ve Maden Aramaları
 • Kömür Arama Sondajları
 • Endüstriyel Mineral Sondajları
 • Laboratuvar Sondajları
 • Metalik Maden Arama Sondajları
Geoteknik Danışmanlık ve Mühendislik Hizmetleri
 • Mineral Araştırmaları için Haritalama
 • Geoteknik Fizibilite Çalışmaları
 • Geoteknik Raporlama
 • Danışmanlık Hizmetleri
Malzeme Etütleri
 • Toplam Kalite Keşifi
 • Bina Taşocağı Arama
Laboratuvar Deneyleri
 • Zemin Mekaniği Deneyleri
 • Kaya Mekaniği Deneyleri
 • Agrega Deneyleri Maden Mühendisliği
Zemin ve Kaya İzleme - Ölçümleme
 • Kuyu İnklinometresi
 • Kuyu ve Yüzey Extansometresi