Maden Sanayi

Anahtar Teslim Proses Tesisleri ve Madencilik Uygulamaları - Tasarım,
Temel Mühendislik, Detay Mühendislik, Ekipman Temini, Montaj ve Devreye Alma
- Kömür Hazırlama Tesisleri
- Cevher Zenginleştirme Tesisleri
- Endüstriyel Hammadde Üretim Tesisleri
- Asit Üretim Tesisleri
- Kalsinasyon Tesisleri
- Susuzlandırma ve Atık Bertaraf Tesisleri
- Açık Ocak, Yeraltı Maden işletmeleri ve Tesisleri için Malzeme Nakil Hatları
- Yeraltı Galeri Hazırlık ve Teçhizi
- Maden Kuyusu Hazırlık ve Teçhizi